Facebook Twitter

Sağlık Sigortaları


Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır. Ayrıca sigorta şirketlerinin çok geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja sahip olursunuz.

 

Bireysel Sağlık Sigortası Hangi Tedavi Masraflarını Öder?

Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır.

Yatarak Tedavi

 • Küçük müdahalelerden ameliyata kadar hastane tedavi giderleriniz, hatta ameliyat sonrası fizik tedavi ve evde bakım masraflarınız karşılanır.
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve suni uzuv gibi tedaviniz sırasında ihtiyaç duyulabilecek tıbbi giderler de karşılanır.
 • İsterseniz İleri Teşhis Yöntemleri Teminatını poliçenize ekletebilirsiniz.

 

Ayakta Tedavi

 • Doktor muayene, reçeteli ilaç, teşhis yöntemleri ve fizik tedavi giderlerini karşılar.
 • Anlaşmalı doktorlara gittiğinizde muayene ücreti seçtiğiniz limit kapsamında %100 ödenir, sizden katılım payı istenmez.

Ek Teminatlar

 • Ek teminat olarak almanız halinde yılda bir kez belirlenen anlaşmalı kuruluşlarda ücretsiz Check-Up yaptırabilirsiniz.
 • İsterseniz ayakta tedavi teminatınıza ek olarak diş tedavisi ve gözlük, cam, çerçeve, lens teminatı alabilirsiniz.
 • Avantajlı Diş Paketi
  •  
  • Diş hekimi muayenesi(*)
  • Alt-üst çene diş taşı temizliği(*)
  • Tek Diş röntgen filmi(*)
  • Türk Diş Hekimleri Birliği fiyat tarifesi ile uygun fiyatlara ağız ve diş sağlığı hizmeti. 
   (*)Yılda 1 kez sadece anlaşmalı klinik ve hekimlerde ücretsiz sunulacaktır.

 

Doğum

 • Doğum masrafları teminatınız dahilinde karşılanır.
 • Hamilelik ile ilgili rutin kontroller ayrı bir teminat limitinden karşılanır, böylece doğum teminatınız azalmaz.
 • Bebeğinizin doğum giderleri Aksigorta tarafından karşılandıysa ve ona da 1 ay içinde Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası yaptırırsanız; 

  • Bekleme süresi uygulanmadan doğuştan gelen hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamına alınır. 

  • Bebeğinize otomatik olarak ömür boyu yenileme garantisi verilir.

 

Acil Sağlık Hizmetleri

Acil durumlarda, en yakın donanımlı sağlık merkezine ambulansla ücretsiz ulaştırılırsınız.

Diğer Avantajlar

 • 0-6 yaş arası çocuğunuzun tüm çocukluk ve koruyucu aşıları, alerji aşıları hariç ayakta tedavi teminatı kapsamındadır.
 • Yılda bir kez grip aşısı, poliçede belirtilen ilaç teminatı limiti ve iştirak oranı dahilinde ödenir .
 • Yurt dışı teminatı almasanız dahi yurt dışındaki acil hastane tedavileri poliçede belirtilen limit ve katılım oranı doğrultusunda karşılanır.
 • 40 yaş ve üzeri kadınların kontrol amaçlı çektirdikleri mamografi ve meme ultrasonografi masrafları, belirlenen anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yılda bir kez %100 olarak ödenir.
 • 40 yaş ve üzeri erkeklerin kontrol amaçlı yaptırdıkları PSA tetkik masrafları belirlenen anlaşmalı sağlık kuruluşlarında yılda bir kez %100 olarak ödenir.
 • Basit ve sık tekrarlanmayan doğum kontrol yöntemleri (spiral, tüp bağlatma, vazektomi vb.) poliçedeki limitler dahilinde yılda 1 kez ödenir.