Facebook Twitter

Gezinti Teknesi (Yat) Sigortası

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, denizde,  karaya veya çekek yerinde Enstitü Yat Klozu'nda belirtilen şartlara bağlı olarak  zarar görmesi teminat altına alınmaktadır. 

Teminat verilen başlıca riskler; 


Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar 

Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem 
Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar 
Enkaz kaldırma masrafları 
Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.