Facebook Twitter

Trafik Sigortası - (Zorunlu Mali Sorumluluk)Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alır.


Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır. Sigortası olmayan araçların fenni muayeneleri yapılmaz.


Trafik Sigortası sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırılması gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI ( 01.01.2011 - .........)

 

Teminatlar(YTL)

A-Maddi*5

B-Tedavi Gideri

C-Sakatlanma ve Ölüm

Araç
Grup Kodu

Araç
Grubu

Araç
Başına

Kaza
Başına

Kişi
Başına

Kaza
Başına

Kişi
Başına

Kaza
Başına

1 Otomobil
20.000
40.000
200.000
1.000.000
200.000
1.000.000
2 Taksi
20.000
40.000
200.000
1.000.000
200.000
1.000.000
3 Minibüs (Sürücü dahil 
9-15 koltuk)
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
4 Otobüs (Sürücü dahil 
16-30 koltuk)
20.000
40.000
200.000
3.200.000
200.000
3.200.000
5 Otobüs (Sürücü dahil 
31 ve üstü koltuk)
20.000
40.000
200.000
6.200.000
200.000
6.200.000
6 Kamyonet
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
7 Kamyon
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
8 İş Makinesi *1
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
9 Traktör
20.000
40.000
200.000
1.000.000
200.000
1.000.000
10 Römork *2
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
11 Motosiklet ve Yük Motosikleti
20.000
40.000
200.000
600.000
200.000
600.000
12 Tanker
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
13 Çekici
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
14 Özel Amaçlı Taşıt *3
20.000
40.000
200.000
1.000.000
200.000
1.000.000
16 Dolmuş (Sürücü dahil 
5-8 koltuk)
20.000
40.000
200.000
1.000.000
200.000
1.000.000
17 Minibüs Dolmuş (Sürücü dahil 9-15 koltuk)
20.000
40.000
200.000
2.000.000
200.000
2.000.000
18 Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 16-30 koltuk)
20.000
40.000
200.000
3.200.000
200.000
3.200.000
19 Otobüs Dolmuş (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)
20.000
40.000
200.000
6.200.000
200.000
6.200.000
20 Diğer Araçlar *4
20.000
40.000
200.000
1.000.000
200.000
1.000.000

1 Traktör hariç diğer motorlu tarım araçları bu kapsama dahildir.

2 İnsan taşımada kullanılan römorklardır. İnsan taşımada kullanılmayan römorklar, kendilerini çeken motorlu aracın sigortasına dahildir.

3 Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilmiş olan ve itfaiye, cankurtaran (SA), naklen yayın ve kayıt (radyo, sinema, televizyon), kütüphane, motorlu karavan (SA), zırhlı araç (SB), araştırma, cenaze araçları (SD) ile bozuk veya hasara uğramış taşıt ve araçları çekmek, taşımak veya kaldırmak gibi özel işlerde kullanılan motorlu araçtır. 
4 Yukarıdaki tanımlamalara girmeyen araçlar.

5 Araç dışında diğer maddi varlıklara ilişkin teminat tutarı kaza başına maddi teminat tutarına eşittir.